Uwaga! Z powodu podszywania się nieuczciwych firm oferujących pożyczki pozabankowe pod nasze Biuro Kredytowe i wyłudzania
pieniędzy prosimy tylko i wyłącznie w chwili obecnej o kontakt telefoniczny z Panem Jackiem Proniewiczem tel: 509 444 059
Firma Credit Center nie udziela kredytów pozabankowych a tym bardziej kredytów bez BIK.
Nie pobieramy żadnych opłat przed udzieleniem kredytu! Obsługujemy wyłącznie klientów z Warszawy i okolic!


Kontakt:
Jacek Proniewicz
tel. 022 214 13 56
kom. 509 444 059
e-mail: creditcenter@onet.eu


Odwiedziło nas już 282674 osób.

POMOC dla osób

ze złą historią BIK !!!

 

Nam możesz powiedzieć prawie wszystko. Masz niespłacone zobowiązania finansowe, masz złą historię BIK, nie wiesz w jaki sposób dostać kredyt - nasze biuro jest dla Ciebie.

 

Dzięki warunkom współpracy z bankami i kancelarią prawną, każdego klienta rozpatrujemy indywidualnie i pomagamy w otrzymaniu kredytu osobom ze złą historią BIK.

Naszymi klientami są zarówno Ci, którym odmówiły już prawie wszystkie banki, jak również Ci, którzy cenią sobie indywidualne podejście do klienta.

 

CO TO JEST BIK?


Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmiana-mi). BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.


Biuro Informacji Kredytowej S.A. wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach gospodarki, tworząc i rozwijając efektywne narzędzia oceny kondycji finansowej ich klientów. Działalność ta prowadzona jest poprzez gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych oraz produktów informacyjnych o wysokiej wartości dodanej, niezbędnych dla budowy rozwiniętego rynku kredytowego. Przechowując i przetwarzając głównie pozytywne dane, obrazujące historię kredytową wszystkich klientów banków, Biuro Informacji Kredytowej umożliwia im łatwiejsze i szybsze uzyskanie kredytu, co w efekcie przyczynia się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.

 

ZASADY DZIAŁANIA BIK

 

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Biuro zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów banków/SKOK-ów w formie raportów kredytowych.

Każdy bank/SKOK, zgodnie z zapisami Ustawy o prawie bankowym, zobowiązany jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków pieniężnych.

W sytuacji ograniczonego dostępu do kompleksowej informacji, proces rozpatrywania wniosku kredytowego przez bank/SKOK wiąże się z trudnością oceny prawdziwej zdolności kredytowej klienta oraz ryzyka. W związku z tym bank powinien, zabezpieczając swoje interesy, żądać od klienta dodatkowych zabezpieczeń oraz podnosić koszty związane z obsługą kredytu.

Obecnie, w sytuacji możliwości skorzystania przez bank z usług BIK, bank/SKOK zwalnia klienta z obowiązku uzyskiwania indywidualnie z wielu instytucji, pisemnych zaświadczeń o stanie jego zobowiązań, a tym samym oszczędza czas klienta, nie naraża go na dodatkowe koszty oraz przyspiesza procedurę udzielenia kredytu. Ponadto, bank/SKOK korzystając z bazy BIK działa na rzecz zabezpieczenia lokat powierzonych mu przez klientów.

BIK tworząc system wymiany informacji pomiędzy instytucjami, w myśl Art. 7 Dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r., realizuje swoje zadania w interesie publicznym, ułatwiając klientom szybki i skuteczny dostęp do usług bankowych oraz przyczyniając się do ochrony ich depozytów. Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa według następujących zasad:

 

WZAJEMNOŚĆ
Prawo do korzystania z informacji mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów zobowiązując się przekazywać do Biura regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami.

 

WIARYGODNOŚĆ
Za poprawność i wiarygodność informacji dostarczonych do baz danych Biura odpowiedzialność ponoszą banki/SKOK-i. Biuro odpowiada za zgodność informacji przekazywanych do użytkowników z danymi źródłowymi oraz zobowiązuje się do nie zmieniania ani modyfikowania przekazywanych danych.

 

NEUTRALNOŚĆ
Biuro nie udziela bankom informacji, które mogłyby stanowić tajemnicę handlową, np. nie jest podawana nazwa instytucji, z której pochodzi informacja o kliencie. Zapytanie zawsze dotyczy konkretnej osoby, a pytający musi podać niezbędne dane identyfikacyjne osoby, odnośnie której sformułowane jest zapytanie.

 

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
Wszelkie informacje gromadzone i wymieniane pomiędzy Biurem a użytkownikami mają charakter tajemnicy bankowej. Zwrócić należy również uwagę na istniejące zabezpieczenia w postaci odpowiedniego sprzętu oraz procedur wewnętrznych i zewnętrznych, które uniemożliwiają dostanie się przechowywanych przez BIK danych w niepowołane ręce.

 

Uwaga! 

  • jeśli masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów, 

  • im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz opóźnienia, 

  • im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu, 

  • jeśli przekroczyłeś swój limit kredytowy, 

 tym niższa jest Twoja zdolność kredytowa...

 

Zwróć się do nas:

  • Każdego klienta rozpatrujemy indywidualnie i pomagamy w otrzymaniu kredytu osobom ze złą historią BIK.
  • Naszymi klientami są zarówno Ci, którym odmówiły już prawie wszystkie banki, jak również Ci, którzy cenią sobie indywidualne podejście do klienta.

 

 

 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Piątek
31
października


Kursy walut
NBP 2014-10-30
USD 3,3592 zl
EUR 4,2280 zl
CHF 3,5068 zl